1. ایا محصول برای کوچیک کردن سینه کارایی دارد ؟

محصول سینه شما راکوچک نمیکند اما در سایزی که هستید سینه شمارا خوش فرم ،لیفت و توپر وسفت می کند.

2. آیا شل شدگی سینه را رفع می کند ؟

محصول با افزایش گردش خون در بافت سینه سبب لیفت وفرم دهی به سینه می شود.

3. محصول عوارضی ندارد؟

این محصول تأئیدیه وزارت بهداشت را دارا بوده و هیچ گونه عوارضی ندارد و طبیعی ترین روش در طب سنتی برای اصلاح فرم سینه و افزایش سایز می باشد

4. دستگاه چگونه باعث بزرگی سینه می شود؟

دستگاه زمانی که روی بافت سینه شما قرار می گیرد سینه را درون خودش گرفته و باعث افزایش گردش خون می شود(گردش خون در هر بافت و عضله ای در بدن انسان باعث ماهیچه سازی و بافت سازی می شود.)

5. چه مدت از دستگاه باید استفاده شود؟

طول درمان سه ماه می باشد و از هفته دوم تغییرات را مشاهده می کنید.

6. اثر دستگاه تا چه مدت می باشد؟

ماندگاری دستگاه دائمی است

7. چه تضمینی در جوابدهی وجود دارد؟

اولین مورد مجوز وزارت بهداشت می باشد که این مورد خود نوعی تأئیدیه در قبال جوابدهی است.به جز مجوز در 6سالی که محصول به فروش رسیده است،از هفت میلیون و ششصد هزار نسخه به فروش رسیده ،94.5% رضایتمندی مشتری را به همراه داشته است.

8. کارایی دستگاه جه می باشد؟

کارایی دستگاه افزایش سایزسینه ،رفع شل شدگی و افتادگی سینه می باشد.

9. مربوط به سنی خاصی است؟

محدودیت سنی از 15سال تا 60 سال می باشد.

10. ایا براید کسانی که کیست سینه دارند عوارضی ندارد؟

برای بافت های سینه کیستیک عوارضی ندارد.